A apărut raportul Curții de Conturi privitor la finanțele anului 2016. Dar să începem cu chestiile bune - la nivelul județului Timiș Curtea de Conturi constată că veniturile totale pe anul 2016 s-au situat la nivelul a 2.399.687.000 lei (aproximativ 590 milioane euro, din care aproape jumătate în Timișoara). 35% din această sumă provine din cota parte pe venituri (din impozitul pe salarii), 26% din cota parte din TVA și doar 7% din impozitele, taxele directe. Și «specialitățile» - Curtea de Conturi a constatat abateri la nivelul întregului județ ce însumează 122.697.000 lei (aproximativ 26 milioane euro!), din care, la nivelul UAT Timișoara (primărie + toate regiile/direcțiile din subordine), prejudicii directe de 32.799.000 lei (aproximativ 7 milioane euro!) și abateri financiar-contabile de 11.914.000 lei. Primăria își păstrează grosul cu un prejudiciu direct de 10.642.000 lei și nereguli contabile de 11.791.000 lei, urmată de... Direcția Poliției Locale cu 18.361.000 lei prejudiciu. Nu... NU e «greaua moștenire», NU e vina lui Ciuhandu, NU e vina PSD-ului, NU e vina extratereștrilor...”, dezvăluie activistul civic timișorean Gabriel Tușinean. Acesta a studiat raportul Curții de Conturi și a sintetizat datele legate de „activitatea” Primăriei Timișoara, așa cum sunt consemnate acestea:

- au fost efectuate plăți nelegale pentru cheltuieli de personal pentru un număr de 208 ore care nu au fost lucrate efectiv de către șefa Serviciului Resurse Umane, în condițiile în care aceasta nu era în unitate, având în vedere că desfășura activități de formator cursuri în interes personal;

- au fost efectuate plăți fără documente justificative pentru servicii de cazare la unități hoteliere clasificate cu 4 stele, cu ocazia participării personalului entității la cursuri de pregătire, pe seama bugetului local, acceptate integral la plată fără a se proceda la decontarea a 50% a costurilor cu cazarea, în conformitate cu prevederile art.26 (2) din HG nr.1860 din 21 decembrie 2006 actualizată, fiind astfel efectuate cheltuieli fără justificare în sumă totală de 108.000 lei;

- acceptarea la plată a serviciilor dirigintelui de șantier în condițiile în care nu au fost respectate de către acesta obligațiile contractuale, precum și acceptarea la plată a situațiilor de lucrări a căror execuție nu corespundea cerințelor proiectului tehnic;

- decontarea nelegală a unor materiale nepuse în operă, conform situațiilor de lucrări recepționate și angajate la plată în cazul efectuării cheltuielilor înregistrate în baza contractului de delegare de gestiune încheiat cu Drumuri Municipale Timișoara SA;

- la nivelul Școlii Gimnaziale nr. 30 Timișoara s-a constatat faptul că, urmare a dezafectării lucrărilor executate inițial la bazinul de înot și a instalațiilor de recirculare a apei executate pe fundul bazinului de înot, care au cedat în urma

probelor de etanșeitate efectuate, a fost creată o pagubă bugetului local în sumă totală de 51.000 lei;

- la nivelul Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara au fost efectuate plăți pentru drepturi de natură salarială care eludează cadrul legal în vigoare (identic și la Poliția Locală, Căminul pentru Persoane Vârstnice, Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei, Direcția de Asistență Socială Comunitară);

- au fost stabilite eronat drepturile salariale lunare în cazul a doi medici fără îndeplinirea condițiilor legale de ocupare a postului - nu sunt medici cu drept de liberă practică;

- s-a constatat faptul că entitatea auditată a continuat în perioada 01.06.2016 - 30.06.2017 să mențină în salariul de bază aferent funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului valorile medii ale drepturilor bănești aferente lunii octombrie 2010, constituite în temeiul OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în condițiile în care salariații respectivi nu au avut atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscale, fiind astfel eludat cadrul legal în vigoare;

- UATM Timișoara a menținut în salariul de bază al personalului contractual și al funcționarilor publici din cadrul entității și a efectuat plata unor cheltuieli de personal fără baza legală, prin includerea în salariul de bază lunar a indemnizației de dispozitiv în cuantum de 25%;

- Școala Gimnaziala nr. 30 Timișoara a procedat în mod eronat la atribuirea prin cumpărare directă a mai multor contracte de lucrări, deși acestea priveau aceeași lucrare, drept pentru care se impunea atribuirea acesteia prin procedura de cerere de ofertă, conform prevederilor legale.

Altfel spus, cam asta se întâmplă cu banii timișorenilor. Și este foarte adevărat faptul că nici ce spun auditorii de la Curtea de Conturi Timiș nu poate fi luat ca literă de lege, aceștia acționând în trecut chiar în contradicție cu procedurile stabilite la nivel național, dar măcar o parte din abaterile constatate au, cu siguranță, bază reală.

D. GRIGORE