Profesorului Ioan David, de la Facultatea de Construcții a Universității Politehnica Timișoara (UPT) i s-a decernat, în cadrul unei ceremonii solemne, la sediul Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR), diploma de Membru de Onoare. Titlul i-a fost acordat în semn de recunoaștere a remarcabilei activități în domeniul științei și tehnicii.

Prof. em. dr. ing. Ioan David este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Construcții (promoția 1964) și al Universității de Vest Timișoara, Facultatea de matematică (promoția 1972), iar din 1974 este doctor inginer.

Și-a început cariera didactică în 1964, la Universitatea Politehnica Timișoara și a parcurs toate etapele ierarhiei academice, devenind profesor universitar și conducător de doctorat (din 1990). Pe parcursul carierei didactice a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline: Hidraulică, Hidraulică și Amenajări Hidrotehnice, Hidraulică subterană, Modelarea matematică în hidrotehnică.

În perioada 1993-2005 a fost profesor la Technische Universität Darmstadt, Germania, iar din 2006 este profesor invitat la Universty of Applied Science Gießen - Frankfurt, Germania. Din 2010 este profesor consultant la UPT. A fost decan al Facultății de Hidrotehnică (1990-1994) și secretar științific al Senatului UPT (1989, 1990-1992).

Activitatea științifică este susținută de cele peste 200 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, susținute la conferințe naționale și internaționale, 16 cărți publicate în țară și în străinătate, cursuri universitare, culegeri de probleme și îndrumătoare de laborator, trei brevete de invenție și peste 80 de contracte de cercetare-dezvoltare.

Printre distincțiile academice primite de profesorul Ioan David se numără: Premiul MEI pentru cercetare (1972); Titlul academic de Profesor onorific al Universității Tehnice
din Darmstadt, Germania (1999); Membru al „American Romanian Academy of Arts and Sciences” (2002); Membru al Corporației externe a Academiei de Științe Ungare (2005); Titlul de Excelență al Fundației POLITEHNICA Timișoara (2010). (I.N)