Începând de luni, 12 august, la Timișoara vor avea loc noi acțiuni de dezinsecție la sol. Acestea se vor desfășura în baza contractului încheiat de primărie cu firma Coral Impex din Ploiești. 

Substanţa utilizată pentru efectuarea serviciilor de dezinsecţie este Permex 22 E, substanţa activă Permetrina. Crescătorii de albine sunt rugaţi ca, în perioada menţionată, să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării albinelor, respectiv scoaterea stupilor de albine în afara ariei de stropire. Menţionăm că substanţele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătăţii”, transmit reprezentanții Primăriei Timișoara.

Substanţa utilizată face parte din grupa III (Pesticide Non-Agricole), respectiv Tip 18 (Insecticide, acaricide şi produse pentru combaterea altor artropode), este avizată de Comisia Naţională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nu pune în pericol populaţia şi animalele.
Personalul implicat în execuţia serviciilor este calificat în funcţia de agent D.D.D., în conformitate cu legislaţia în vigoare şi este dotat cu echipament de protecţie corespunzător.

Pentru ca tratamentele să aibă o eficienţă ridicată, autoritățile locale fac apel la cetăţenii municipiului să ia măsuri urgente privind curățenia în propriile gospodării şi combaterea muştelor, ţânţarilor şi a altor insecte producătoare de disconfort.
Conform prevederilor legale în vigoare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte:

- neefectuarea, înainte de începerea lucrărilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, a lucrărilor de salubrizare şi igienizare a spaţiilor proprii de depozitare a deşeurilor menajere, a spaţiilor interioare şi exterioare din jurul clădirilor;

- neefectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie imediat ce se constată apariţia de rozătoare (şoareci, şobolani) şi/ sau insecte (ţânţari, muşte, gândaci) etc;

- neexecutarea lucrărilor de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie odată cu acţiunile organizate şi coordonate de Primăria Municipiului Timişoara, prin operatori în domeniu;

- neluarea măsurilor de combatere a dăunătorilor din spaţiile verzi;

- executarea unor lucrări de dezinsecţie sau aplicarea de pesticide fără autorizare precum şi a substanţelor care afectează insectele polenizatoare.

În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acţiunii, perioada de efectuare a activităţii de dezinsecţie şi deratizare va fi prelungită.

Ioana NICOLESCU