Comercianții care doresc să vândă produse specifice de Ziua Morților, pot depune cereri la primărie în vederea obținerii avizului necesar. Conform autorităților locale, acestea se vor înregistra la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 12, ghişeele 8 şi 9, în perioada 22-25 octombrie. 

Avizele se emit pentru o perioadă determinată de timp, pe o suprafaţă de 2 mp, și permit comercializare de flori, coroniţe, aranjamente florale, candele. Se acordă o singură locație pentru fiecare solicitant. Actele necesare sunt: cerere tip obținută de la ghişeul 8 sau 9, camera 12 şi copie buletin de identitate, carte de identitate sau copie act firmă (copie Certificat Unic de Înregistrare).

Se menţine procedura de achitare a taxei de autorizare, a imprimatului şi a taxei de ocupare a domeniului public în momentul înregistrării cererilor, fără posibilitatea de restituire a acestor taxe, achitarea efectuându-se pe perioada precizată, chiar dacă solicitarea se face pe un număr mai mic de zile din intervalul aprobat.

Locațiile propuse pentru a efectua această activitate sunt perimetrele cimitirelor din municipiul Timişoara, respectiv, cimitirele din Calea Şagului, Calea Buziaşului, Calea Lipovei, Cimitirul Eroilor, Rusu Şirianu, Stuparilor, Calea Lipovei în perioada 30 octombrie - 1 noiembrie.

Pentru buna organizare a evenimentului operatorii economici au obligaţia de a deţine la locul de vânzare următoarele: Avizul pentru desfăşurarea comerţului stradal, eliberat de Biroul Autorizare Activităţi Comerciale, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public - în original, documentul de identitate al vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menţionate în avizul solicitat.

Încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare atrage sancţionarea contravenţională a persoanei sau reprezentantului firmei de către agenții constatatori, cât şi retragerea avizului de către emitent.

Salubrizarea permanentă a amplasamentului ocupat este obligatorie, încălcarea acestei prevederi duce la retragerea Avizului eliberat de către autoritatea locală a municipiului Timişoara.

Cedarea dreptului de folosinţă a amplasamentului ocupat în zonele menţionate de către deţinătorul avizului altei persoane duce la retragerea Avizului şi la sancţionarea contravenţională a faptei.

Activitatea comercială desfăşurată cu ocazia acestui eveniment nu trebuie să perturbe circulaţia pietonală din perimetrul cimitirelor. (I.N.)