Ordinul Arhitecților din Timișoara anunță lansarea concursului de soluții „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment–MultipleXity”. Competiția are ca scop găsirea celei mai bune soluții pentru amenajarea terenului și imobilelor din cadrul fostului ansamblu industrial de pe strada Take Ionescu, aflate în proprietatea municipalității din Timișoara, astfel încât să devină un centru pentru artă, tehnologie și experiment, care se va numi MultipleXity.

MultipleXity va fi destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple funcțiuni, care se vor desfășura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe strada Take Ionescu 56-58, integrând și Muzeul Corneliu Miklosi (bd. TakeIonescu 83).
Rolul MultipleXity este să faciliteze şi încurajeze prin experiment iniţiative şi proiecte aflate la graniţa dintre tehnologie şi artă. MultipleXity va oferi un spaţiu deschis şi liber,cu o infrastructură accesibilă pentru proiecte şi experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice, prin colaborare intensivă”, transmit reprezentanții OAR.

În urma acestui concurs, Primăria Municipiului Timișoara va achiziționa serviciile de proiectare pentru intervenția pe care o dorește. Concursul este organizat de Ordinul Arhitecților din România (OAR), care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic și promovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.

Procedura de atribuire se face prin concursul de soluții, desfășurat într-o singură fază, ce are ca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acest obiectiv, deschis în România, țările Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene. Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă, urmând ca ulterior, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților–UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Premiile acordate sunt: Premiul I - contractul de proiectare cu valoarea maximă la nivelul sumei de 2.502.706,95 RON, fără TVA, Premiul II - 50.000 RON, Premiul III - 35.000 RON.
Din juriu fac parte următorii membri titulari: arh. Ana-Maria Zahariade, arh. Marius Miclăuș, arh. Constantin Gorcea, arh. Liviu Zăgan, arh. Ștefan Ghenciulescu, Sorina Jecza – manager cultural, Dan Diaconu – reprezentant AC, viceprimar PMT.
Membri supleanți: arh. Sorin Ciurariu – reprezentant AC, arh. Daniela Calciu.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

25 ianuarie 2020 - Lansarea oficială a concursului (data publicării în SEAP)
14 februarie 2020 - Vizită sit
15 aprilie 2020, ora 16 - Data limită de predare a proiectelor
23-26 aprilie 2020 - Jurizare proiecte
27 aprilie 2020 - Anunț oficial câștigător (conferință de presă cu juriul)
27 aprilie 2020 - Publicarea rezultatelor pe site-ul oficial al competiției

Ioana NICOLESCU