În zona Kuncz din Timișoara se va construi un centru cultural - educațional pentru copiii defavorizați. Studiul de fezabilitate pentru ridicarea acestuia şi finanţarea, în cadrul POR 2014-2020, vor fi supuse aprobării Consiliului Local, spun autoritățile. 

Scopul proiectului este combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiţii în îmbunătăţirea mediului fizic precum şi investiţii pentru dezvoltarea funcţiilor sociale şi comunitare (centru multifuncţional cu activităţi socio-educative, recreative şi culturale).

Grupul ţintă vizat este format din aproximativ 100 de persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcţi ai investiţiilor realizate în cadrul proiectului.

Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii.

Va fi un centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare, incluzand spaţii de odihnă, recreere şi relaxare. Se vor amenaja săli pentru cursuri artistice, sală de sport, activităţi de asistenţă la efectuarea temelor (after school), sală de mese. Programul este dedicat copiilor de vârstă şcolară (7-12 ani).

Valoarea totală estimată a investiţiei, conform devizului general, este de 7.021.544,12 lei, TVA inclus. (I.N.)