Vineri, 2 iunie, de la ora 12, la Uniunea Scriitorilor, Filiala Timișoara va avea loc lansarea ediției care cuprinde integral opera poetică a lui Ștefan Augustin Doinaș: OPERE, vol. I (1230 p.) - vol. II (1431 p.), Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Colecția Opere Fundamentale, București, 2016. Volumele au apărut sub egida Academiei Române, în colecția „Opere Fundamentale”, inițiată și coordonată de acad. Eugen Simion.

Ediția cuprinde text ales și stabilit, note, comentarii, variante, cronologie și indici de Alexandru Ruja, introducerea aparținând lui Eugen Simion.

„Este inclusă poezia, de la debutul editorial, «Cartea mareelor» (1964), până la ultimul volum, «Ovidiu la Tomis», versuri din «exil» ( 1998). La acestea se adaugă poezii neincluse în volume, rămase în paginile revistelor literare. În afara operei poetice ediția cuprinde o amplă cronologie a vieții și operei lui Ștefan Augustin Doinaș, cu multe date inedite, unele necunoscute până acum.

Ediția este realizată în sistemul edițiilor critice, cuprinzând o secțiune de note,  comentarii de istorie literară și variante, în care sunt prezentate revistele în care poezia a apărut prima dată, se fac comentarii de natură filologică pe textele poetice privite comparativ (Doinaș este, poate, poetul care și-a modificat cel mai mult poeziile, de la textul publicat în reviste până la cel apărut în volum sau în diverse antologii de autor). Secțiunea de  repere critice  cuprinde texte de critică și istorie literară în care este analizată opera poetică a lui Ștefan Augustin Doinaș. Sunt texte semnate de I. Negoițescu, Eugen Simion, Ovidiu Cotruș, Ion Pop, Nicolae Manolescu, Gheorghe Grigurcu, Virgil Nemoianu, Nicolae Ciobanu, Vladimir Streinu ș.a”, a relatat Alexandru Ruja. 

Ioana NICOLESCU