Filosof, esoterist, artist, pedagog și gânditor social austriac, Rudolf Steiner a fost fondator al antroposofiei, pedagogiei Waldorf, euritmiei, agriculturii biodinamice și medicinei antroposofice. Printre numeroasele sale cărți publicate în mai mult ediții, în timpul vieții, se află și lucrarea intitulată „Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare”, volum ce cuprinde cele 16 articole pe care Rudolf Steiner le-a publicat în revista „Lucifer-Gnosis”, în anii 1904, 1905. Toate aceste 16 articole au fost reunite în cartea cu titlul mai sus menționat, în anul 1909, volumul apărut în acel an având înscris pe coperta lui, „Partea întâi”, dar, o parte a doua din acest volum, nu a mai apărut.

În prezența distinsului profesor universitar doctor, clujeanul Mihai Tropa, dar și a unui mare număr de invitați, în Librăria „La Două Bufnițe”, a avut loc prezentarea volumului intitulat „Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare”, al autorului filosof Rudolf Steiner. 

În momentul oratoric de la prezentarea volumului, profesorul Mihai Tropa a vorbit despre filosoful austriac, Rudolf Steiner, despre contextul apariției acestui volum și despre conținutul cărții.

Volumul, „Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare”, este unul în care se prezintă o cale europeană, modernă de exersare și inițiere în lumea spirituală. În acest volum găsim descrise etapele unei educații oculte și aflăm descrierea unor exerciții potrivite pentru dezvoltarea și evoluția interioară a omului european din timpurile noastre. Prin tot ceea ce propune cititorului, volumul țintește spre înțelegerea, de către cititorul atent, a fenomenelor lumii suprasensibile.

Așadar, această lucrare se constituie ca fiind una fundamentală, atât pentru cei care doresc să înceapă o inițiere în antroposofie, cât și pentru cei care doresc să aprofundeze pedagogia Waldorf, între știința spirituală și pedagogia Waldorf fiind o strânsă legătură. Despre relația dintre antroposofie și pedagogia Waldorf, profesorul Mihai Tropa a rostit: „E o relație, o articulare completă între știința spirituală și pedagogia Waldorf, dar, pedagogia Waldorf ține seama de întreg peisajul pedagogic. Și de pedagogia eclectică, așa-numită «de stat» și de tradițiile pedagogice, alte pedagogii, așa-zis alternative. Deci, e în conlucrare. Pedagogia Waldorf e menită să fie în dialog cu celelalte”.

În rostirea despre această carte, profesorul Mihai Tropa a susținut că: „E o carte de relatări, este o carte care marchează un drum de cunoaștere, viu. În primul rând, este o carte științifică. În ea se vorbește de știința spirituală. Nu e doar o carte de știință. Este și o carte de artă. Dacă ar fi să-i dai, cu îndrăzneală, un subtitlu, ai putea-o numi, pentru părți întregi ale ei, «Arta Meditației». Dacă spunem că-i o carte de artă, ne referim la acele calități ale creatorului care țin de creație, de posibilitatea de a produce din sine, ceva nou, ce n-a mai fost. Întreg acest demers care se îndreaptă spre crearea de organe ce ne vor permite o percepție în plan suprasensibil, în plan nevăzut, dincolo de planul sensibil corporal, material, este o creație desfășurată pe o disciplină riguroasă, pornind din interiorul discipolului, cel în care începe acest drum. Altfel spus, aveți de-a face cu un proces endogen: din tine creezi acest drum, nu iai niște tradiții străvechi, care-și au valoarea lor, din cărție tibetane, din cărțile egiptene, din cărțile druizilor. Ți se trezește interesul și înțelegerea pentru tot ceea ce-i fenomen spiritual în lume, inclusiv pentru propria ta religie, dar, repet, dintr-o perspectivă, dacă vreți, a gnozei, deci a cunoașterii, a faptului că o să cunoști, să le înțelegi. Omul modern dorește să cunoască lucrurile. Nu renunță la gestul credinței, și bine face, dar, vrea în același timp să-și satisfacă cognitivul cu hrană, sănătoasă, și este cazul acestei cărți”.

Tot referitor la volumul scris de Rudolf Steiner, „Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare”, profesorul Mihai Tropa a mai spus: „...este și o carte de spirit. E o carte care te aproprie de rosturile tărâmurilor spirituale... Este, de altfel și un deziderat al marii tradiții, are chiar așa numele, Marea Tradiție, ... Marea Tradiție Spirituală nu are altă dorință decât să susțină sufletul științei și să respecte Academia, să susțină demersul artistic, să respecte frumosul... pătrunzând cu înțelegerea... Altfel spus, vechează la sufletul comun al științei, al artei și al religiei, ajutând, susținând, hrănind, protejând procesele, fără să se instituie în poziții ierarhice superioare, cum s-ar putea crede. Altfel spus, un cercetător spiritual nu va avea niciodată pretenția să fie mai iscusit decât cei mai buni medici, dar va fi atent la fenomenele cunoașterii în planurile concrete ale științei, nu va avea niciodată pretenții să depășească în creativitate, artistul... și nicidecum nu va vrea să ia locul vreunei religii”.

Mihai Tropa este critic de artă și este considerat unul dintre cei mai populari profesori universitari de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Clujean la origine, Mihai Tropa a adus sistemul de educație Waldorf în România. 

La finalul momentului oratoric în care a vorbit despre autorul volumului și despre volum, profesorul clujean a intrat în dialog cu invitații acestui eveniment și a răspuns întrebărilor adresate de invitați.

Volumul scris de filosoful austriac Rudolf Steiner, „Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare”, cuprinde în jur de 200 pagini, se deschide cu „Treptele adevărului”, semnat de biolog dr. Petre Papacostea și cuprinde prefețele pe care Rudolf Steiner le-a scris pentru edițiile a treia, a cincea și a opta ale cărții. Din cuprinsul volumului, reținem aici, capitolele: „Treptele inițierii”, „Inițierea”, „Condițiile educației oculte”, „Dobândirea continuității conștienței”, „Păzitorul pragului” etc. 

În ultimele pagini ale volumului sunt consemnate toate lucrările lui Rudolf Steiner, traduse și apărute în limba română. 

Cornel Seracin