Publicăm, în cele ce urmează, un material referitor la măsurile asumate și realizate de Ministerul Culturii și Identității Naționale din Programul de Guvernare 2018-2020, prezentat de ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz, în cadrul conferinței de presă susținute în urmă cu o săptămână la Palatul Victoria. Câteva din aceste măsuri vizează și Banatul și Timișoara, oraș recomandat Capitală Europeană a Culturii 2021.


Revizuirea actelor normative din domeniul culturii


2018 - A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Monumente istorice - planificare strategică şi politici publice optimizate”, finanţat prin POCA. În cadrul proiectului, se va realiza sistematizarea si simplificarea fondului legislativ activ din domeniul patrimoniului cultural naţional și se va elabora Codul Patrimoniului Cultural. Până în prezent s-a constituit echipa de proiect, s-au organizat consultări cu privire la Tezele patrimoniului cultural şi s-a lucrat la inventarierea şi analiza legislaţiei, precum şi la elaborarea metodologiei de inventariere a patrimoniului cultural imobil. Conform proiectului, termenul estimat pentru finalizarea elaborării Codului este august 2019.
La nivelul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale au fost constituite grupuri de lucru şi analiză şi pentru modificarea unei alte priorităţi legislative importante - Legea 422/2001 privind protejarea tuturor monumentelor istorice, astfel încât statul să poată interveni cu lucrări de protejare şi pentru monumentele istorice aflate în situaţii litigioase.

Program de susţinere a investiţiilor în infrastructura culturală


Programul PA14 RO-CULTURA - „Antreprenorlat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”, cu finanţare din fonduri SEE şi un buget total de 29.015.294 euro, finanţează proiecte ce vizează îmbunătăţirea managementului patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea unor monumente istorice, prin susţinerea expoziţiilor inovative cu obiecte restaurate şi prin revitalizarea patrimoniului cultural al minorităţii rome.
Prin proiectul Monumentele istorice - planificare strategică şi politici publice optimizate, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, se va crea un cadru strategic şi operaţional pentru realizarea de politici bazate pe dovezi în domeniul patrimoniului imobil, prin elaborarea Strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice.

Sprijinirea colectivităţilor locale


Programul PA14 RO-CULTURA are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural şi managementul patrimoniului cultural. Primul apel de finanţare este deschis, urmând a se deschide alte 4 apeluri în cursul anului 2019.

Programul Europa Creativă 2014-2020 - În ultimii 2 ani s-au finanţat 41 proiecte în care au participat organizaţii din România, 2 premii Europa Nostra, 1 Marcă Patrimoniu European, iar Timisoara este desemnată Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

Programul Europa pentru Cetăţeni 2014-2020 îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite. Programul acordă tuturor cetăţenilor europeni posibilitatea de a se cunoaşte, de a interacţiona și de a se implica în proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar. În ultimii 2 ani s-au finanţat 38 proiecte în care au participat organizaţii din România.

Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului şi atragerea unui nou public, precum şi sprijinirea industriilor creative pentru folosirea avantajelor oferite de piaţa unică digitală

Proiectul E-CULTURA: BIBLIOTECA buget de 53.242.265,32 lei și finanţare din POC. Are ca principal scop digitalizarea patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor IT actuale, moderne, astfel încât moştenirea culturală naţională să poată fi păstrată, promovată şi transmisă generaţiilor viitoare. Rezultatele proiectului vor fi 550.000 de resurse culturale digitalizate și expuse în Biblioteca Digitală a României, o platformă informatică de tip bibliotecă digitală şi catalog partajat (culturalia.ro) şi 200.000 de resurse culturale digitalizate și publicate către europeana.eu. Până în prezent s-a constituit echipa de proiect, s-au lansat procedurile de achiziţie pentru echipamente şi dezvoltare platformă informatică şi s-a demarat digitizarea resurselor culturale la 2 dintre instituţiile partenere.

DOSAR ÎNCHIS DE ROMÂNIA - Directiva privind Dreptul de Autor în Piaţa Unică Digitală. Parlamentul European a aprobat în 26 martie 2019, proiectul privind dosarul Dreptului de autor în Piaţa Unică Digitală, validat în luna februarie de Statele Membre ale Uniunii Europene.


Susţinerea financiară a acţiunii europene „Timişoara, Capitală Europeană a Culturii 2021”

MCIN susţine crearea, în perioada imediat următoare, a unui cadru legal distinct prin promovarea unui/unor act/e normativ/e dedicat/e PROGRAMULUI CULTURAL Timişoara Capitală Europeană a Culturii şi Proiectelor de infrastructură.
În acest an, MCIN are în vedere finanţarea proiectelor culturale depuse în anul 2018 de Asociaţia Timişoara Capitală Europeană a Culturii 2021, în valoare de 4.500 mii lei.


Continuarea programului „Limes” Asigurarea condiţiilor necesare continuării şi dezvoltării Programului Naţional „Limes", dedicat inventarierii şi cercetării arheologice a frontierei Imperiului Roman de pe teritoriul României

Programul este destinat susţinerii / dezvoltării / regenerării / revitalizării siturilor arheologice. Scopul acestui program este înscrierea pe Lista Indicativă a Patrimoniului Mondial UNESCO a obiectivelor de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman, pe teritoriul României. Monumentele care formează Limes-ul, pe teritoriul României, se extind pe o lungime de aproximativ 1500 km, încorporând Transilvania, Oltenia, o mică parte din Banat şi Muntenia şi străbat peste 16 judeţe.
Au fost identificate aproximativ 360 de situri arheologice pe sectorul de Limes din România, urmând a se face o selecţie în funcţie de criteriile stabilite pentru includerea în documentaţia pentru nominalizarea în Lista Patrimoniului Mondial. Data începerii: 01.01.2015 / Data închiderii: 31.12.2020.

Pregătirea participării României în anul 2019 la Festivalul internaţional de Artă Europalia, cea mai mare manifestare culturală din Belgia, ca invitat de onoare

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, sprijină Institutul Cultural Român în realizarea participării cu succes a României, în calitate de invitat de onoare, la Festivalul Europalia (octombrie 2019-ianuarie 2020).

Minorităţi

Programul PA14 RO-CULTURA „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural”, finanţat din fonduri SEE, are un buget de 29.015.294 euro, din care cel puţin 10% va fi destinat îmbunătăţirii situaţiei populaţiei rome.
Se vor lansa 2 apeluri de proiecte vizând:
Revitalizarea patrimoniului cultural al minorităţii rome (900.000 euro); Sprijinirea iniţiativelor culturale despre minoritatea romă (2.000.000 euro).
Programul de susţinere şi promovare a culturii minorităţilor
Pentru perioada aprilie - noiembrie 2019, au fost analizate şi s-a acordat finanţare pentru 18 proiecte din bugetul MCIN destinat proiectelor prioritare.

Întregul material sosit pe adresa de e-mail a ziarultimisoara.ro, atașat, de la Biroul de presă al Guvernului României, în galeria foto de mai jos: