Ilie Vlaicu s-a născut la 19 iulie 1961, în comuna Teregova, judeţul Caraş-Severin.
Între 1981 şi 1986 a urmat cursurile Universităţii „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială, pe care a absolvit-o în specializarea Tehnologie Chimică Anorganică.
Între 1986-1990 a lucrat ca inginer chimist la Combinatul Siderurgic din Reşiţa, fiind responsabil cu probleme de protecţie a mediului.
Între 1990 şi 1991 a fost cercetător ştiinţific al Institutului de Energie Chimică şi Biochimică din Bucureşti, filiala Timişoara, studiind, cu predilecţie, metode electrochimice în tratarea şi epurarea apelor.
Timp de opt ani, între 1991 şi 1999, a fost asistent universitar şi, apoi, şef de lucrări al Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului (din cadrul Universităţii „Politehnica” Timişoara), fiind titluarul cursului „Ecologie aplicată”.
Din 1999 şi până în prezent, Ilie Vlaicu este director general şi preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. Aquatim S.A.
În 2002 a obţinut titlul de „doctor inginer”, cu teza „Tratarea apelor reziduale prin metode fizico-chimice neconvenţionale”.
În perioada 2002-2010, Ilie Vlaicu a fost profesor asociat al Universităţii de Vest şi al Universităţii „Politehnica”, ambele din Timişoara, unde a predat cursuri pentru masteranzi.
Activitatea ştiinţifică de până acum a managerului Aquatim înseamnă 121 de lucrări ştiinţifice (din care 57 publicate în reviste de specialitate, iar 64 în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale), 26 de lucrări ştiinţifice comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, cinci cărţi publicate, şapte contracte de cercetare, 15 contracte directe cu terţi şi o invenţie.
Ilie Vlaicu este căsătorit şi are un băiat.


Continuând tradiția de peste un secol de apă și canal în cetatea de pe malurile Begăi, în ultimii cincisprezece ani Aquatim SA scrie memorabile file de istorie care ilustrează o fericită poveste de afacere profitabilă, afacere care s-a extins la nivel regional. Trecut prin mai toate etapele de dezvoltare, cu bune şi rele, cu sinusoide inerente unui mediu economic concurenţial, managementul Aquatim a găsit, pare-se, reţeta succesului şi a ieşit învingător, chiar şi în momente delicate.
Operatorul regional de apă-canal este condus, din anul 1999, de către dr. ing. Ilie Vlaicu, inginer chimist, specializat în tratarea şi epurarea apelor, cu o experienţă profesională şi academică impresionantă, artizan necontestat al succesului Aquatim SA din ultima perioadă. Anul recent încheiat a fost unul greu, dar fructuos. Aquatim a avut parte în mai multe rânduri de recunoașterea bunei sale performanțe operaționale și financiare, venită din partea unor organizații și instituții din diferite sectoare de activitate – un premiu de excelență acordat de Asociația Română a Apei, pentru programul de investiții cu finanțare din fonduri europene, și locul întâi în topul județean, dar și în cel național al firmelor, pentru domeniul specific de activitate, topuri realizate de camerele de comerț. Societatea s-a bucurat și de aprecierea Primăriei Timișoara, primind o Diplomă de excelență, și de cea a Asociației Green Revolution, obținând poziții de vârf în topul Green Business Index, care premiază companiile responsabile faţă de mediu. În acet sens, am stat de vorbă cu domnul director general dr. ing. Ilie Vlaicu.

- Care au fost premisele între care a evoluat anul care tocmai a trecut?
- Cifrele au fost cele care au vorbit de fiecare dată și mă refer aici în special la indicatorii financiari ai societății, care arată dacă firma este viabilă din punct de vedere economic. Aceștia au fost cei care au decis obținerea locului întâi pe țară, în cadrul Galei Topului Național al Firmelor, realizat de Camera de Comerț și Industrie a României, în categoria întreprinderilor mari, în domeniul industrie, grupa captarea, tratarea și distribuția apei. Metodologia de evaluare a Camerei Naționale de Comerț este complexă și se bazează exclusiv pe indicatori economici, cum ar fi cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, eficienţa utilizării capitalului angajat și altele. Topul este realizat prin interclasarea topurilor camerelor județene de comerț. Prin urmare, din punct de vedere al prestației financiare, Aquatim este în fruntea companiilor de apă din țară. Locul întâi printre companiile de profil, corelat cu unul din cele mai mici tarife pentru apă din țară, denotă performanță și eficiență în gestionarea resurselor materiale, financiare și de personal. Acestea, împreună cu investițiile de 200 de milioane de euro, realizate ori aflate în derulare în Timișoara și în județ, reprezintă o carte de vizită care ne face cinste. Spun ne face, pentru că toate premiile obținute de Aquatim sunt recunoașterea eforturilor prestate de întreaga echipă a societăţii noastre! La fel ca într-o competiţie, un premiu, cu atât mai mult un loc întâi pe podium, ne bucură, ne ambiționează, ne face să ne gândim la viitor cu optimism și ne motivează, totodată, să ținem ștacheta sus.

- Ce înseamnă Aquatim SA astăzi?
- Activitatea de bază a societăţii este asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. Aquatim este operator regional al acestor servicii pe raza judeţului Timiş, din anul 2010. Aria de operare include: municipiul Timişoara, 78 de localităţi din judeţ – 8 oraşe, 29 de comune şi 41 de sate.
Activitatea din judeţ este coordonată de cele 5 sucursale din oraşele Buziaş, Deta, Făget, Jimbolia şi Sânnicolau Mare.     Tarifele serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, valabile de la 1 august 2013 în toate localităţile din aria de operare sunt: 3,30 lei/m³ (0,00330 lei/l) pentru apă potabilă (TVA inclus), 3,27 lei/m³ (0,00327 lei/l) pentru canalizare (TVA inclus).
Într-un clasament pe ţară al preţurilor practicate, Aquatim se situează pe locul 40 din 44 de companii de profil, având unul din cele mai scăzute preţuri pentru apa potabilă.

- Ce proiecte majore a implementat societatea dumneavoastră?
- Am avut mai multe proiecte majore, iar dintre ele amintesc Programul MUDPT (1995- 2000), cu un buget total de 12 milioane de USD, din care doar jumătate cofinanţare Aquatim. Programul a fost încheiat în 2000 şi s-a concretizat în reabilitarea a 14,7 km de conducte magistrale de apă, construirea unei staţii noi de pompare la Staţia de tratare a apei Bega şi reabilitarea tehnologiei treptei mecanice la staţia de epurare.
Apoi, a fost Programul ISPA (2002-2011), cu un buget total 45,36 milioane de euro, din care 32,2 milioane de euro nerambursabili, grant de la Uniunea Europeană, pentru reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale şi îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia oraşului Timişoara: 17 km de canalizare, în Timișoara, Staţia de epurare nouă în Timișoara, 440.000 locuitori-echivalenţi, debit zilnic mediu 2.400 l/s, debit zilnic maxim 3.000 l/s.
A urmat Programul Operațional Sectorial Mediu 1 (2011-2015), cu un buget total de 509,63 milioane de lei (circa 119 milioane de euro), din care 73,93% fonduri nerambursabile. Fondul de coeziune al UE – „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Timiş”.
Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare cu aproximativ 200 km și a reţelei de apă cu aproximativ 100 km, construcţia a 7 staţii noi de epurare a apei uzate, 3 staţii noi de tratare a apei potabile.
Localități cuprinse în proiect: Timişoara, Jimbolia, Deta, Sânnicolau Mare, Buziaş, Recaş, Gătaia, Făget, Ciacova, Săcălaz şi Sânmihaiu Român.
Acum, Aquatim va aplica pentru finanţare din FC prin POS Mediu 2014-2020, 150 milioane de euro. Obiective din Master Plan:  96 % din populaţia judeţului conectată la sistemele de apă, 94 %, din populaţia judeţului conectată la serviciile de canalizare.
Sistemul de alimentare cu apă: 37 staţii noi de tratare apă, 8 staţii de tratare reabilitate, aprox. 600 km reţele, peste 300 km aducţiuni.
Sistemul  de canalizare: 20 staţii noi de epurare, 7 staţii de epurare reabilitate, aproximativ 1.000 km reţele, 105 staţii de pompare, aproximativ 180 km conducte de refulare.

- Sunteți operator regional. Cum procedați pentru culegerea datelor din teren?
- Deţinem un sistem extrem de performant, de hărţi digitale, Proiectul de implementare a sistemului GIS (Geographic Information System), pentru stocarea şi prelucrarea datelor geografice, proiect pe care noi l-am demarat încă din 2008. Acesta presupune culegerea datelor de pe teren, cu aparatură topografică specializată şi salvarea ulterioară în format digital. Avantajele sistemului GIS sunt evidente:  colectarea datelor este mai rapidă şi mai sigură, viteza de prelucrare este sporită, iar, odată stocate, pot fi prelucrate cu uşurinţă şi prezentate grafic rapid. Cel mai mare avantaj al sistemului GIS este afişarea datelor în format electronic, într-un mod extrem de detaliat. În loc să  folosim, spre exemplu, 1.122 de hărţi cu latura de 1m, reţelele pot fi vizualizate la orice nivel de detaliu pe un ecran cu diagonala de 50 de centimetri. În acest mod, se pot face modificări fără a periclita harta originală.
Biroul GIS poate tipări hărţi cu dimensiuni de până la 1x3m. Căutarea unui element din reţea se poate face rapid după coordonate, adresă sau alte caracteristici. Aceste date, prin tehnologii specific, sunt puse, în timp real, la dispoziţia oricărui angajat Aquatim căruia i se oferă acces. Avansul tehnic vizează, într-o perspectivă imediată, oferirea accesului direct la hărţile digitale pentru echipele care lucrează pe teren, cu ajutorul tabletelor sau al calculatoarelor portabile.

- Care este implicarea Aquatim în viața socială a urbei?
- Societatea Aquatim  se implică, frecvent, în acţiuni ce vizează comunitatea
locală şi cea profesională, acţiuni devenite deja un reper pentru zona noastră.
Printre acestea se numără: Ziua Mondială a Apei, an de an, în 22 martie, pe care Aquatim o marchează prin Ziua Porților Deschise la stațiile de tratare a apei Bega și Urseni,  „Săptămâna altfel”, între 1 şi 5 aprilie, la stația de epurare Stan Vidrighin, participarea în proiectul „I Love Bega”, în parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Banat și Liceul Pedagogic Carmen Sylva,  Ziua Mondială a Mediului, în 5 iunie, eveniment, Forumul Regional al Apei – Expo Apa, în perioada 10-12 iunie, Ziua serviciilor publice, în 12 octombrie, în Piața Unirii, sau Săptămâna calității timișorene, pe 12 noiembrie, pentru dezbaterea subiectelor specifice activității operatorilor de servicii publice de îmbunătățire a calității și bunei practici.
În acelaşi context social, Aquatim este fondatorul unui organism non profit, Fundaţia româno-germană Aquademica, fundaţie specializată pe organizarea cursurilor profesionale, pe tematici diverse din domeniul apei şi canalului, susţinute de specialişti români şi germani.
Fundaţia Aquademica are şi un palmares impresionant de evenimente ştiinţifice internaţionale, în 2013 marcând ediţia cu numărul 2 a simpozionului-expoziţie Eco-Impuls, la care au participat firme şi specialişti din România şi Germania.
Operatorul regional de apă-canal are o colaborare şi cu facultăţile de profil din universităţile timişorene, astfel că numeroşi studenţi vin şi fac practică la Aquatim, îşi fac o imagine concretă despre domeniul de activitate al societăţii şi decid dacă vor să urmeze o carieră în domeniu.
În egală măsură, Aquatim pune accent pe creşterea calităţii serviciilor, pe performanţa angajaţilor şi autoperfecţionarea lor, astfel că, la această oră, în firmă sunt 15 deţinători ai titlului ştiinţific de „doctor” şi peste 100 de masteranzi.

- În câteva cuvinte, care este secretul succesului Aquatim?
- Punctul forte al societăţii Aquatim îl reprezintă investiţiile masive în sistem. Nu poţi să rămâi în piaţă dacă nu investeşti, dacă nu realizezi obiective în care tehnologia modernă să fie prezentă. Resursele financiare fiind limitate, ne-am axat, în ultimii 15 ani, pe atragerea fondurilor nerambursabile de la Uniunea Europeană. Explicaţia e simplă: pui un leu, dar investeşti de patru lei! În acest mod am ajuns să desfăşurăm diverse proiecte de aproape 200 de milioane de euro.