Curtea Constituţională a României a dat publicității motivarea ce vizează încheierea protocoalelor secrete dintre Ministerul Public şi SRI, în document arătându-se că aceste protocoale sunt în afara ordinii constituţionale şi au obligat justițiabilul (adică cetățeanul!) să lupte contra unei paradigme juridice neconstituţionale de peste nouă ani. De fapt, se poate spune chiar de zece ani, având în vedere faptul că primul protocol datează din 4 februarie 2009. Culmea este că și după acest moment există unii care ar dori ca această stare de lucruri să continue. Și care ies în stradă pentru penalii care au făcut asta. Pentru comparație, cei care susțin acest mod de lucru ilegal, neconstituțional și care a generat nenumărate abuzuri în ultimii ani, nu sunt cu nimic mai presus (sau mai prejos) decât cei care încearcă să acrediteze ideea că Securitatea comunistă era de fapt o instituție patriotică, al cărei mare merit este că în decembrie 1989 a salvat România de la dezmembrare.
„Constatăm că Serviciul Român de Informaţii nu poate avea atribuţii judiciare, nefiind un organ de urmărire penală, astfel că nu poate exercita acte de urmărire penală, separat sau în colaborare cu procurorii, şi implicit nu poate strânge şi administra probe referitoare la o cauză penală", se arată în motivarea Curţii Constituţionale, cu privire la încheierea protocoalelor secrete din 2009 şi 2016.
Analizând conţinutul celor două protocoale, respectiv Protocolul nr. 00750 din 4 februarie 2009 şi Protocolul nr. 09472 din 8 decembrie 2016, se constată că obiectivele ce au vizat, în principal, „planurile comune de acţiune” şi „echipele operative comune” stabilite prin primul Protocol [art.3 lit.g)], în condiţiile în care acest articol nu se referă doar la cooperarea în vederea prevenirii ameninţărilor securităţii naţionale, ci vizează şi combaterea „infracţiunilor grave”, depăşesc cadrul legal, în condiţiile în care SRI nu are calitatea de organ de urmărire penală şi, prin urmare, nici competenţă în acest domeniu. „Serviciul Român de Informaţii nefiind un astfel de furnizor, înseamnă că suportul tehnic acordat excedează cadrului legal stabilit prin normele Codului de procedură penală. (...) Curtea, în această fază a analizei sale, constată că problema principală dedusă judecăţii sale vizează faptul că Ministerul Public şi-a asumat rolul de legiuitor, adăugând la lege, prin conţinutul «protocoalelor de colaborare». În aceste condiţii, Curtea este chemată să aprecieze asupra efectelor sistemice produse de protocoalele respective asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale, din moment ce se impută faptul că au fost obţinute mijloace de probă cu încălcarea repartizării constituţionale a competenţelor. Astfel, atât în raport cu Parlamentul, cât şi în raport cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, conflictul are natură constituţională, susţinându-se şi imputându-se Ministerului Public faptul că s-a subrogat legiuitorului şi a emis un act legislativ simulat, ceea ce a dus la situaţia în care justiţia să fie înfăptuită pe baza unui asemenea act.
Toate acestea pun în discuţie dezvoltarea unei paradigme juridice, care coroborată cu ineficienţa sau lipsa unui mecanism instituţional autoreglator, indică relevanţa constituţională a litigiului, ceea ce angajează, astfel, competenţa Curţii Constituţionale", se arată în motivare.
„În măsura în care misiunea reglării sistemului constituţional revine în exclusivitate în sarcina justiţiabilului, acesta este pus, astfel, în situaţia de a lupta pentru garantarea drepturilor sau libertăţilor sale în contra unei paradigme juridice neconstituţionale, dar instituţionalizate de peste 9 ani”, mai transmite CCR.
Curtea reţine că, începând cu anul 2009, s-au creat premisele normative pentru ca Serviciul Român de Informaţii să exercite atribuţii de cercetare penală în orice domeniu: „Or, acest aspect duce la încălcarea art.1 alin.(4) privind separaţia şi echilibrul puterilor în stat şi art.61 alin.(1) din Constituţie cu privire la rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării".
În motivare se precizează că prin prevederi, se nesocoteşte competenţa Parlamentului, diminuează rolul procurorului în cadrul procesului penal şi sporesc rolul serviciilor secrete în cadrul acestuia: „Prin diminuarea garanţiilor asociate acestora în sensul că activitatea de obţinere a probelor o poate realiza un serviciu de informaţii care nu are calitatea de organ de cercetare penală special. Toate aceste încălcări ale Constituţiei atrag aplicarea sancţiunii plasării întregului protocol în afara ordinii constituţionale".


Flavius BONCEA