Partidul Social Democrat, organizaţia Judeţeană Timiş, a sesizat Biroul Electoral Județean Timiș, în privința faptului că Partidul Naţional Liberal a amplasat pe raza municipiului Timișoara mai multe panouri ce conțin denumirea, sigla, culorile partidului, precum şi câteva sintagme electorale. Social-democrații din Timișoara au considerat că amplasarea acestor panouri reprezintă campanie electorală în vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai 2019, în afara celor 30 de zile delimitate de lege, prin urmare, în viziunea lor, aceste panori sunt ilegale, iar sesizarea lor către B.E.J. Timiș se referea la îndrepatrea situației.
B.E.J. Timiș a admis sesizarea formulată de Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş şi a dispus „înlăturarea panourilor mobile, pe suport metalic cu tălpici şi ancorate cu sârmă, care conţin denumirea şi sigla Partidului Naţional Liberal, culorile partidului, galben şi albastru, precum şi sintagmele - „E timpul României” - şi - România în primul rând” de pe raza Municipiului Timişoara, de către Unitatea Administrativ Teritorială Timişoara prin Primar”.


„În drept, au fost avute în vedere dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările ulterioare, art. 35 alin. (1) şi (2) şi art. 41 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare. S-a constatat că panourile mobile în discuţie, reprezintă material electoral, iar amplasarea acestora în locuri publice cu circulaţie intensă ale Municipiului Timişoara, în afara celor 30 de zile delimitate de lege ca fiind campanie electorală, este nelegală, reprezentând „o invitaţie indirectă, dar evidentă adresată alegătorilor de a-şi îndrepta intenţia de vot spre Partidul Naţional Liberal”.


Partidul Național Liberal s-a adresat Biroului Electoral Central și a contestat decizia luată de B.E.J. Timiș. Contestația liberalilor timișoreni a fost înregistrată la Biroul Electoral Central sub nr. 14/CT/BEC/PE/2019 din 08.04.2014, prin aceasta susținându-se că: „Legiuitorul distinge în mod clar între perioada electorală si campania electorală, dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, fiind aplicabile, în opinia contestatorului, numai în campania electorală şi nu în perioada electorală. Totodată, contestatorul susţine că Biroul Electoral Judeţean nr. 37 Timiş nu putea să extindă aplicarea normelor legale în vigoare din materia electorală şi pentru o altă perioadă decât aceea pentru care acestea au fost prevăzute, respectiv perioada electorală, ceea ce presupune încălcarea principiului de drept „unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem” (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).
După ce Biroul Electoral Central a analizat motivele contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal, dar şi aspectele cu care Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş a înţeles să sesizeze Biroul Electoral Judeţean nr. 37 Timiş, instanța electorală centrală a constatat întemeiată contestaţia liberalilor timișoreni și a admis-o, dispunând anularea Deciziei nr. 1/05.04.2019 a Biroului Electoral Judeţean nr. 37 Timiş, iar pe fond, respingerea sesizării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş.
„Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu pct. 54 din Anexa la Hotârârea Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, campania electorală începe în data de 27 aprilie 2019. În conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare: «Birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale, soluţionând, prin decizii, plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, unei alianţe politice, unei alianţe electorale sau unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând unei minontăţi naţionale care participă la alegeri ori a unui candidat independent de a-și desfăşura campania electorală în condițiile prevăzute de lege». Prin sesizarea nr. 4491/05.04.2019, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş solicită Biroului Electoral Judeţean nr. 37 Timiş să verifice si să sancţioneze săvârşirea unei presupuse fapte ce ar contraveni dispoziţiilor regăsite în art. 9 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 160/2009 potrivit cărora: «instalarea de sisteme publicitare este interzisă în parcuri, pe arbori şi în zonele verzi amenajate», respectiv potrivit art. 10 din acelaşi Regulament, conform căruia: «la mai puţin de 50 m de la intrarea şi ieşirea din intersecţii este interzisă montarea de sisteme publicitare», şi anume că: «există publicitate stradală în scop electoral pe raza Municipiului Timişoara amplasată pe spaţiul verde, precum şi la o distanţă mai mică de 50 m de diferite intersecţii din oraş». Prin Decizia nr.1 din 05.04.2019 Biroul Electoral Judeţean nr. 37 Timiş a recalificat sesizarea Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş, atât asupra situaţiei de fapt cât şi a încadrării în drept, în sensul aprecierii eronate că: «panourile mobile regăsite în fotografiile anexate sesizării sunt de fapt material cu caracter electoral şi s-ar afla amplasate în afara perioadei campaniei electorale». În aceste condiţii, Biroul Electoral Central constată că prin Deciziei nr. 1/05.04.2019, Biroul Electoral Judeţean nr. 37 Timiş nu a soluţionat în fapt şi în drept aspectele invocate în sesizare, situaţie ce echivalează cu analiza unor fapte pentru care nu a fost investit (extra petita), prin urmare, lăsând nesoluţionat fondul sesizării. În fapt, în sesizarea sa, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş precizează că: «1- în prima poză este amplasat panoul în sensul giratoriu de la AEM pe spaţiul verde amenajat, încălcându-se atât art. 9 cât şi art. 10 prin amplasarea panoului la o distanţă mai mică de 50 m faţă de intersecţie; 2-la intersecţia străzilor Gheorghe Lazăr cu strada Gheorghe Dima, panoul este amplasat înaintea semaforului, respectiv la o distantă mai mică de 50 m faţă de intersecţie; 3-un alt caz de încălcare a regulamentului îl întâlnim lângă intersecţia străzii Piaţa Mitropolit Sterca Suluţiu cu strada Stefan cel Mare, panoul fiind amplasat în faţa magazinului CICLOP, în apropierea semafoarelor şi la o distanţă mai mică de 50 m faţă de intersecţie; 4-această situaţie este şi în cazul sensului giratoriu de la Punctele Cardinale, panourile fiind amplasate pe spaţiul verde amenajat în interiorul sensului giratoriu şi la o distanţă mai mică de 50 m faţă de intersectie; 5-regăsim această situaţie si în Piața Consiliului Europei, în poza atasată se vede amplasarea panoului publicitar lângă intersecţia semaforizată; 6-panoul amplasat pe Splaiul Nistrului nu este în concordanţă cu regulamentul, acesta fiind amplasat pe spaţiul verde». În drept, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş îşi întemeiază sesizarea pe dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timisoara nr. 160/2009 cu trimitere la dispoziţiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără a indica în vreun fel încălcarea vreunei dispoziţii legale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, regăsit în Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, sau a altor dispoziţii ce reglementează domeniul electoral. În conformitate cu dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, Biroul Electoral Judeţean nr. 37 Timiş trebuia să analizeze sesizarea Partidului Social Democrat Organizaţia Judeţeană Timiş doar în limitele stabilite de petent şi conferite de această lege, fără a-şi depăşi competenţele materiale şi funcţionale. Ca atare, Biroul Electoral Judeţean nr. 37 Timiş era ţinut să constate că aspectele sesizate de petent nu intrau în competenţele sale speciale atribuite de Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum acestea rezultă din prevederile art. 41 alin. (1) şi (2) raportate la art. 27 din acelasi act normativ. Pentru toate aceste considerente de fapt şi de drept, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 alin. (5) şi art. 41 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare”, Biroul Electoral Central a decis admiterea contestației ce a fost formulată de Partidul Naţional Liberal, organizaţia Judeţeană Timiş împotriva deciziei nr. 1 din 05.04.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 37 Timiş și a anultat decizia nr. 1 din 05.04.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 37 Timiş, respingând sesizarea formulată de Partidul Social Democrat, organizaţia - Judeţeană Timiş.
Decizia este una definitivă și a fost pronunțată de Biroul Electoral Central, marți, 9 aprilie 2019. (C.S.)