Legea prin care Filarmonica „Banatul” din Timişoara a devenit instituţie publică, finanţată de la bugetul de stat, a fost votată de Adunarea Deputaţilor (este vorba despre Parlamentul constituit în urma alegerilor falsificate de ocupantul sovietic, în noiembrie 1946) în şedinţa din 3 martie 1947, fiind adoptată cu 121 voturi pentru şi 7 împotrivă. 

Legea numărul 131, promulgată prin semnătura suveranului Regatului României, Majestatea Sa Regele Mihai I, a intrat în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial, 17 aprilie 1947, în articolul întâi al acestei legi fiind prevăzut că: „Se înfiinţează Orchestrele Filarmonice «Banatul» din Timişoara şi «Oltenia» din Craiova. Ele se organizează ca persoane juridice de drept public, potrivit dispoziţiunilor prezentei legi”.

Concertul vocal-simfonic aniversar, cu ocazia împlinirii celor 70 ani de la momentul în care Orchestra Filarmonică „Banatul” din Timişoara s-a organizat ca persoană juridică de drept public, s-a desfăşurat în Sala „Capitol” a Filarmonicii timişorene, marţi, 18 aprilie (cea de-a treia zi a Sărbătorilor Pascale 2017), această zi având o deosebită însemnătate pe plan european; în 18 aprilie 1951 a fost semnat şi parafat, la Roma, de către reprezentanții a șase state europene (Franța, Germania Federală, Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg), pentru o perioadă de 50 de ani,  tratatul care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (C.E.C.O.), unul din tratatele care stă la baza fondării Uniunii Europene. 

Filarmonica din Timișoara își are începuturile în anul 1871, atunci când, în seara de 21 octombrie, a fost fondată Asociația Filarmonica Timișoara.  Filarmonica din Timișoara s-a constituit într-un club, fiind primul club care a inclus toate naționalitățile oraşului. Noua instituție fondată a pus accent pe muzică și socializare și a fost considerată, în a doua jumătate a secolului XIX-lea, printre cele mai importante instituții culturale din această zonă a Europei.

De-a lungul istoriei sale, Asociația Filarmonica Timișoara a cunoscut mai multe perioade, ea nedispărând din punct de vedere juridic, niciodată, doar reorganizându-se.  

În debutul concertului vocal-simfonic aniversar, domnul Ioan Coriolan Gârboni, director general Filarmonica „Banatul” Timişoara, a rostit un scurt discurs prin care, în primul rând, a transmis bun venit publicului şi a salutat prezenţa reprezentantului Casei Regale Române, în sala de concert, Alteța Sa Regală Principele Radu de România. În continuarea discursului domniei sale, Ioan Coriolan Gârboni a rostit: „… Casa Regală nu este doar ctitorul Filarmonicii, ci este şi, într-adevăr, una dintre Casele Regale extrem de aproape de cultură. De altfel, Alteţa Sa Regală, Prinţu’ Radu, este unul dintre marii iubitori de muzică şi sperăm ca să avem mai multe proiecte împreună cu Fundaţia «Principesa Maragareta»”. 

Concertul aniversar a debutat cu un fragment din „Poema română”, de George Enescu, Orchestra Filarmonicii fiind dirijată, pentru interpretarea acestui fragment, de maestrul Petre Oschanitzky. Finalul fragmentului a cuprins „Imnul Regal”, versurile adevăratului imn naţional al României fiind interpretate de corul „Ion Românul”, corul Filarmonicii fiind pregătit, pentru acest moment, de maestrul dirijor Iosif Todea, domnia sa aflându-se şi la pupitrul de sonorizare. 

A urmat cuvântul rostit de viceprimarul municipiului Timişoara, domnul Dan Diaconu, Primăria Municipiului Timişoara fiind principalul sponsor al Filarmonicii „Banatul”. Întreaga alocuţiune a viceprimarul Diaconu a fost constituită pe rostirea lui Gustavo Dudamel, dirijor şi violinist venezuelean: «Cu orchestră, construieşti cetăţenie, cetăţeni mai buni pentru comunitate». De la spusele celui care a dirijat concertul tradiţional de Anul Nou (2017) al Filarmonicii din Viena, viceprimarul Dan Diaconu a continuat: „Într-adevăr, am convingerea că, dincolo de valoarea artistică de necontestat a Filarmonicii «Banatul» în toţi aceşti 70 de ani, rolul major al Instituţiei şi al Orchestrei este acela de făuritor de caractere a Cetăţii. (…) Astăzi, Filarmonica Banatul este un pilon esenţial în viaţa Timişoarei şi, mai ales în visul pe care-l trăim împreună, Timişoara Capitală Europeană a Culturii, 2021. Sunt, iată, 70 de ani de funcţionare neîntreruptă, alături de sute de ani de iubire pentru muzică, în Timişoara. Doamnelor şi Domnilor, Filarmonica «Banatul» a fost, în toţi aceşti ani, unul din principalii ambasadori ai Timişoarei în ţară şi în străinătate, cu zeci de mii de reprezentaţii de mare valoare artistică în faţa a milioane de spectatori, pe toate continentele. Tradiţia importantă a instituţiei, vârsta, deja venerabilă, nu a împiedicat-o să fie una dintre cele mai dinamice instituţii culturale ale României”. În încheierea alocuţiunii sale, viceprimarul Timişoarei a rostit: „Primiţi, Domnule Director, în numele Instituţiei pe care o reprezentaţi, mulţumirile tuturor timişorenilor pentru cei 70 de ani extraordinari. «La mulţi ani, Filarmonicii!». Gânduri frumoase de recunoştinţă tuturor celor care au contribuit şi contribuie la succesul său! Mulţumesc!” 

Şi, pentru că George Enescu a fost un muzician apropiat de Casa Regală a României, dar și de orașul Timişoara (Filarmonica din Timişoara purtând un timp numele marelui compozitor român), concertul a continuat cu o altă compoziţie a sa, „Rapsodia română” nr. 2 în Re major, Op. 11, orchestra Filarmonicii fiind dirijată pentru interpretarea acestei piese de maestrul Gheorghe Costin.

A urmat scurta alocuţiune a preşedintelui comisiei pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, domnul Adrian Negoiţă: „… Alteţa Voastră Regală, Domnule Director, stimaţi invitaţi, am onoarea deosebită de a fi prezent, azi, aicea şi a aduce, în numele Consiliului Judeţean şi a domnului preşedinte Călin Dobra, cele mai calde urări, felicitări pentru ceea ce faceţi, pentru că, reprezentaţi nu numai Timişoara, dar şi Timişul, acolo unde mergeţi, atât în ţară cât şi în străinătate. Pentru acest lucru vă felicit, vă felicităm, vă urez sănătate, să mai puneţi un zero la cei 70 de ani…”. În încheierea discursului domniei sale, preşedintele comisiei pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, a înmânat, din partea Consiliului Judeţean Timiş, directorului general al Filarmonicii „Banatul”, Diploma de Onoare pentru întreaga activitate a instituţiei aniversate. 

În continuarea concertului aniversar, a urmat un moment în care a fost interpretată o melodie din Ardeal, considerată cea mai frumoasă Doină românească, „Mociriță cu trifoi”. Au interpretat piesa populară, Dorina Vasilasko – mezzo-soprană şi Cosmin Rafael Bălean – duduk, Orchestra Filarmonicii fiind dirijată, pentru acest moment, de maestrul Radu Popa.

Concertul vocal-simfonic aniversar a fost încheiat de tenorul orădean Alexandru Badea (stabilit în Austria), acesta interpretând Canțoneta italiană  „Torna a Surriento” şi Aria „Nessun dorma” din Opera „Turandot”, de G. Puccini.

În finalul concertului, amfitrionul evenimentului, domnul Ioan Coriolan Gârboni, directorul Filarmonicii „Banatul” Timişoara, a rostit, printre altele: „Eu aş dori să vă mulţumesc tuturor celor prezenţi. În primul rând aş vrea să muţumesc Alteţei Sale Regale, Principele Radu, pentru gestul de curtuoazie făcut faţă de noi şi, aş ruga să transmiteţi mesajul nostru de sănătate, Majestăţii Sale Regelui, ctitorul nostru, care, de fapt, ne-a făcut să devenim ceea ce suntem astăzi”.

Cornel SERACIN