În cadrul celei mai recente ședințe a Consiliului Local Timișoara, aleșii au aprobat proiectul privind darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Timişoara a unui număr de trei containere din elemente modulate, aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara, cu scopul de fi utilizate în domeniul sportului ca spații pentru vestiare pentru sportivii de la secția de canotaj şi încheierea contractului de administrare.

„În vederea soluționării cerințelor Clubului Sportiv Municipal Timişoara, cu privire la asigurarea de spații cu destinația de folosință în domeniul sportului, respectiv vestiare pentru sportivii de la secția de canotaj, vă rugăm să aprobați mutarea unui număr de 2-3 containere, construcții ușoare din elemente modulate, din incinta Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie «Dr. Victor Babeș», pe terenurile proprietatea publică a Municipiului Timișoara aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timișoara. Precizăm faptul că, containerele menționate mai sus se află în patrimoniul Municipiului Timișoara, fiind primite de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și au fost predate către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie «Dr. Victor Babeș», cu scopul organizării unei zone de triere a bolnavilor COVID-19 cu simptome severe”, se arată în referatul atașat la proiectul de hotărâre.