Până în data de 3 noiembrie 2021 locuitorii județului Timiș pot depune proiecte pentru dezvoltarea sportului de masă. Consiliul Județean acordă finanțare nerambursabilă, din bugetul local, iar valoarea râmasă neutilizată în 2021 este de 805 de mii de lei, dintr-un total de trei milioane de lei. Potrivit autorităților, fondurile se acordă după următoarele criterii:
- proiectele sunt de interes public local, naţional şi internaţional, dacă promovează şi contribuie la dezvoltarea domeniului sportiv în judeţul Timiş sau a unei unităţi administrativ teritoriale din judeţ;
- calitatea şi anvergura (internaţională, naţională, regională sau locală), importanţa proiectului;
- numărul, diversitatea şi aria geografică a participanţilor ale căror nevoi urmează a fi satisfăcute prin aceste proiecte;
- capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului de a realiza proiectele, dovedită prin proiectele derulate anterior, calitatea proiectelor organizate, calificări relevante ale coordonatorului de proiect, evaluarea privind impactul proiectelor derulate anterior, capacitatea de promovare şi mediatizare a proiectelor derulate anterior;
- coerenţa bugetului.
Ulterior, până în data de 9 noiembrie, vor fi verificate dosarele depuse, iar în data de 10 noiembrie vor fi selectate proiectele câștigătoare. După comunicarea rezultatelor, în perioada 12-16 noiembrie, cei nemulțumiți vor avea posibilitatea de a depune contestații.
Proiectele sportive pot fi depuse la Registratura Consiliului Județean Timiș, până în data de 3 noiembrie, în intervalul orar 9-12.


Răzvan IDVOREAN