Exact în ziua în care apărea numărul trecut al ziarului nostru, cu articolul „Pregătiri pentru Capitală Culturală Europeană: Cârciumă la bibliotecă”, la Consiliul Judeţean Timiş a fost înregistrată o petiţie iniţiată de doi oameni de cultură timişoreni împotriva intenţiei de mutare a secţiei Documentar-Periodice a Bibliotecii Judeţene Timiş, pentru a face loc unui nou spaţiu destinat industriei HoReCa. Unul dintre iniţiatorii petiţiei, dl. Arnold Schlachter, ne-a trimis-o la redacţie. O redăm în continuare:

Petiţia
„Stimate domnule preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, ALIN NICA,
Subsemnaţii, Arnold Schlachter, scriitor de limbă germană din Timişoara, şi Manole Dorel Olteanu, dr. artist vizual, am luat la cunoştinţă Hotărârea CJT 159/30.06.2021 cu privire la Strategia şi Regulamentul de valorificare, amenajare, exploatare şi întreţinere a spaţiilor din Bastionul THERESIA şi închirierea unor spaţii.
Vă rugăm să luaţi act de următoarele:
Protestăm vehement împotriva deciziei, consfinţite prin HCJT 159/30.06.2021, de a aloca spaţiile A1.11 până la A1.16 din cadrul Bastionului Theresia, industriei HoReCa, iar nu culturii.
Protestăm, în primul rând, împotriva deciziei de a reloca Fondul de Documentare şi Periodice al Bibliotecii Judeţene Timiş „Sorin Titel” (traveele A1.13 şi A1.14), dar şi împotriva eliminării funcţiunii culturale a traveelor A1.15 şi A1.16, aşa cum reiese din aceeaşi HCJT 159/30.06.2021.
Propunem organizarea unei licitaţii culturale, a unui call de proiecte culturale vizând nu doar traveele A1.1.5 şi A1.16, ci şi toate spaţiile disponibile din cadrul Bastionului Theresia. Transparenţă şi competitivitate!
Aşa cum au sesizat şi unii gazetari, ponderea alocată culturii în cadrul Bastionului scade văzând cu ochii, în timp ce ponderea HoReCa creşte galopant. În decembrie 2020 declaraţi: „cred că unul, maxim (sic!) două, spaţii pentru un restaurant, respectiv o cafenea sunt suficiente pentru acest gen de activităţi în zona respectivă”. Pentru ca, mai deunăzi, vicepreşedintele Proteasa să afirme că, în cele din urmă, cultura şi HoReCa vor face, aşa zicând, jumi-juma;
HCJT 159/30.06.2021 suferă de un viciu surprinzător – traveele A1.13 şi A1.14, în care funcţionează fondul de Documentare şi Periodice al B.J.T., apar ca fiind deja spaţii HoReCa, ceea ce este cel puţin greşit.
Punctul de lucru de la Bastion este singurul din cadrul B.J.T. care funcţionează pe baza unui sistem interconectat. Ne referim la sinergia dintre secţia de Arte şi Fondul de Documentare.
Se subînţelege: orice relocare a unui fond de presă istorică şi carte veche presupune daune inevitabile şi ireversibile. Relocarea preconizată de dumneavoastră ar fi cea de a treia în ultimii zece ani – a celui mai fragil şi, culturalmente, valoros fond al B.J.T. Hârtia suportă orice, dar nu în acest sens. Apropo, vă este cunoscut proverbul: trei mutări egal cu un incendiu?
O bibliotecă nu este un depozit, cum obsesiv repeta consilierul pe care l-aţi trimis la întâlnirea cu subsemnaţii. Faptul că o asemenea instituţie nu poate funcţiona fără spaţii de stocare a colecţiilor nu înseamnă că e reductibilă la acestea.
Fondul de Documentare şi Periodice este una dintre cele mai importante căi de cunoaştere a istoriei Timişoarei şi Banatului. Dovadă stau zecile de cercetătoare şi cercetători care frecventează constant locul şi la care vom apela întru apărarea culturii scrise.
Un fond de presă istorică de o asemenea importanţă nu poate fi mutat în Parcul Industrial şi Tehnologic Timişoara. Propunerea, am aflat cu stupoare, ar fi fost făcută de către un vicepreşedinte al C.J.T. Simplul fapt că o asemenea ipoteză ar putea fi luată în calcul este de natură să ne îngrijoreze.
Solicităm organizarea unei (noi) consultări publice cu privire la destinul cultural şi comercial al Bastionului Theresia şi amendarea HCJT 159/30.06.2021 în sensul celor de mai sus.
Acesta este doar începutul demersului nostru”.

Chemare la acţiune
„Protestăm împotriva intenţiei Consiliului Judeţean Timiş de a reloca secţia Documentar-Periodice a Bibliotecii Judeţene Timiş Sorin Titel, aşa cum rezultă din HCJT 159/30.06.2021. Conform acesteia, spaţiile în care secţia menţionată funcţionează – traveele A1.13 şi A1.14 din cadrul Bastionului Theresia – sunt deja (!) alocate industriei HoReCa. Astfel, cele mai fragile şi, culturalmente, valoroase colecţii ale B.J.T. ar urma să fie mutate pentru a treia oară în ultimii zece ani, suferind deteriorări inevitabile şi ireversibile, spre a face loc unui „aşezământ” HoReCa. Protestăm împotriva deturnării comerciale a Bastionului Theresia! Sperăm ca alături de noi să fie cât mai multe instituţii de cultură, cercetare, educaţie, învăţământ din Timişoara, Banat şi Ţară, uniuni de creaţie, consulate, centre culturale străine, dar şi structurile de reprezentare a minorităţilor, precum şi societatea civilă în general”, transmite Arnold Schlachter.
Cum a fost primită petiţia la Consiliul Judeţean încă nu ştim, dar din ea rezultă cel puţin un lucru extrem de grav (în cazul în care este adevărat). Şi anume, că intenţia existentă la nivelul CJT este de a reloca fondul de documentar-periodice al Bibliotecii Judeţene tocmai la Parcul Industrial şi Tehnologic de pe Calea Torontalului, la câţiva kilometri de oraş - o zonă absolut imposibilă pentru cercetătorii care au nevoie de un acces facil la importantul fond documentar al bibliotecii.

Ce va face preşedintele CJT?
În momentul de faţă lucrurile par destul de clare: cineva din interiorul Consiliului Judeţean s-a gândit că spaţiul Bastionului este prea valoros pentru a fi ocupat de o instituţie culturală vie, drept pentru care a asimilat-o pe aceasta unui „depozit” şi a hotărât să o mute, normal, într-o hală, la kilometrul 6. Nici nu mai contează a cui a fost măreaţa idee.
În acest timp, societatea civilă din Timişoara este mai preocupată de ce se întâmplă cu excluderea din magistratură a lui Cristian Danileţ, fără să observe cum, sub nasul ei, se pregăteşte distrugerea a ceva extrem de valoros şi, în mare parte, unic, pentru a face loc unui nou spaţiu horeca într-o zonă în care nici celelelalte spaţii de acest fel nu o duc prea bine. Cert este că lucrurile ar putea fi întoarse dacă există voinţă politică, însă această decizie trebuie să vină de la vârful Consiliului Judeţean. Care vârf poate arăta că înţelege interesul cultural major al zonei sau - pentru că, totuşi, trăim în România - poate să acţioneze în spiritul comunistoid cu care suntem, din păcate, prea obişnuiţi, distrugând o parte din acest patrimoniu şi, probabil, punând pe butuci o instituţie culturală care a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai importante ale judeţului, cu un număr de acţiuni şi de realizări impresionant.
Domnul Alin Nica are cuvântul. Şi, mai mult decât atât, ocazia de a face ce trebuie.


Flavius BONCEA