Problemă românească: se dă un municipiu de mari dimensiuni, aflat lângă o pădure de vreo 500 de hectare; cât durează ca pădurea să fie amenajată cât de cât, iar locuitorii să aibă unde să-și petreacă timpul la aer curat? Răspuns: mai bine de 20 de ani, depinde de bunul plac al autorităților, de circuitul hârtiilor și de cât mai multe variabile.
Primăria Timișoara a avut în administrare 50,5 hectare din Pădurea Verde, plus alte 6,5 hectare pe care era amenajată Grădina Zoologică, dintr-un total de 628 de hectare. Municipalitatea a încercat încă din anii 2000 să primească de la guvern pădurea pentru a o transforma în parc.
În toamna anului 2000 s-a întâmplat minunea și guvernul a decis transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafețe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc. Pentru suprafața de 580,5789 hectare, Municipiul Timișoara avea următoarele obligații, conform reglementărilor de la momentul respectiv: să încheie un contract de administrare cu un ocol silvic; să respecte regimul silvic; să evidențieze preluarea suprafeței respective în patrimoniul public al Municipiului Timișoara; să asigure elaborarea studiului de fundamentare pentru suprafața de fond forestier încadrată în categoria funcțională 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ – păduri-parc, care a făcut obiectul transmiterii și să-l depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de doi ani de la data preluării terenului; suprafața de fond forestier asupra căreia nu sunt executate amenajările prevăzute de studiul de specialitate în termen de cinci ani de la data avizării revine în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva”.
Așa cum știe orice timișorean, Pădurea Verde este la locul ei, deasă și necălcată de picior de om, Grădina Zoologică are lacătul pe ușă, iar suprafața primită în 2020 era gata-gata să se piardă, pentru că în luna august viceprimarul Cosmin Tabără a constatat public că primăria nu s-a ocupat de întocmirea studiului de fundamentare. În fine, s-a găsit firma care să facă studiul, iar viceprimarul Ruben Lațcău a informat: „Primăria Timișoara face încă un pas pentru a transforma Pădurea Verde într-o pădure-parc. Sunt suprafețe pe care le intabulăm pentru prima oară. Ca urmare, sunt necesare mai multe proceduri, de la completarea suprafețelor ce lipsesc din ansamblul pădurii, linii parcelare, reglementarea unor suprafețe, până la intabulare sau reglementarea regimului juridic. Azi (7.11.2022 - n.r.) a plecat către Ministerul Mediului o cerere pentru a primi de la stat diferența de teren necesară pentru întregirea pădurii, astfel încât să putem demara transformarea sa într-un parc de peste 500 de hectare.(...) O primă etapă a fost parcursă deja, fiind vorba despre realizarea studiului de fundamentare. Este deja avizat de Ministerul Mediului și Romsilva și urmează să reglementăm situația suprafețelor problematice. (...) În final, important este să ajungem proprietari pe întreaga suprafață și să demarăm proiectul prin care Pădurea va deveni un uriaș parc natural pentru timișoreni”. Cât despre amenajări, acestea vor fi vizibile abia peste vreun an.