Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara (unitate școlară inițiatoare și organizatoare a manifestării), Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara, Universitatea „Ioan Slavici” Timişoara, Parohia Ortodoxă Română Timişoara - Dacia, Asociația „Liga Scriitorilor” din România - Filiala Timișoara (Banat), Societatea de Științe Istorice din România - Filiala „Mihai Pârvulescu” Timiș, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala „Valeriu Braniște” Timiș, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar Timiș - Federaţia „Spiru Haret” (instituții partenere), sub egida Protopopiatului Ortodox Român Timişoara I, Arhiepiscopiei Timişoarei, Mitropoliei Banatului, Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș și Consiliului Județean Timiș (cofinanțator al acestui proiect cultural înscris în Programul „Tim Cultura” CJT pe anul 2024), organizează în data de vineri, 13 septembrie 20124, ora 12, în incinta Bisericii Parohiei Ortodoxe Române Timişoara - Dacia, Festivalul-concurs internaţional de creaţie cultural-artistică şi educativ-ştiinţifică de inspiraţie religioasă „Lumină Lină - In memoriam Aurel Turcuş”, ediţia a XXI-a. În cadrul manifestării este prevăzut un Concurs de creaţie cultural-artistică şi educativ-ştiinţifică de inspiraţie religioasă, la care cei interesaţi să ia parte pot să-şi trimită lucrările, până la data de 30 august a.c., la sediul Liceului Teoretic „Vlad Ţepeş” de pe strada Surorile Martir Caceu nr. 47 (fostă Negoi) din Timişoara. În concurs sunt cuprinse creaţii literare (poezie, proză, teatru, eseu), muzicale și din domeniul artelor vizuale  (pictură, grafică, sculptură, ceramică, fotografie, film), precum și lucrări didactice (eseuri, manuale, materiale auxiliare) şi istorice (lucrări de popularizare, ştiinţifice) de inspiraţie religioasă. Pot participa creatori indiferent de vârstă, membri sau nemembri ai uniunilor, asociaţiilor sau instituţiilor de profil.

 

Programul simpozionului va mai cuprinde: un Ceremonial de deschidere; o Binecuvântare a lucrărilor simpozionului de către Prea Onoratul Părinte dr. Ioan Bude (președintele de onoare al Comitetului de organizare) și Prea Onoratul Părinte drd. Zaharia Pereș (paroh al Parohiei Ortodoxe Române Timişoara-Dacia și protopop al Protopopiatului Ortodox Român Timișoara I); un Cuvânt de salut din partea organizatorilor, o Prezentare a oaspeților și invitaților de onoare; Comunicări științifice în plen; Lansări editoriale (revista școlară de spiritualitate creștină „Homo Religiosus”/2024, publicație editată de elevii Liceului Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara [prezintă pr. dr. Marius Ioana], revista de cultură istorică „Columna 2000”, nr. 97-98/2024, publicație editată de Universitatea „Ioan Slavici” Timișoara în colaborare cu Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” Timișoara [prezintă prot. dr. Ioan Bude], și volumele Ion Vodă cel Viteaz, „cel de pe urmă erou al Moldovei”, Marele război țărănesc din 1514 condus de Gheorghe Doja și Ștefan cel Mare, un «verus christianae fidei athleta», volume semnate de Tiberiu Ciobanu și apărute în acest an la Editura Legart din Timișoara [prezintă dr. Ioan Hațegan]); Decernarea premiilor concursului și un Anvon literar-artistic.

Informaţii suplimentare la Secretariatul instituţiei (tel./fax 0256224384, tel. 0356405316 și tel. mobil 0772263170).

ORGANIZATORII