Primarul Municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a dat ordinul de începere a lucrărilor de extindere a Școlii Generale nr. 30, începând cu data de 17 ianuarie.


„Această investiție face parte din strategia noastră de prioritizare a domeniului educației. Timișoara are o lipsă cronică de spații de învățământ preuniversitar și, de aceea, eforturile noastre se concentrează spre construirea de noi clădiri în care să se desfășoară procesul educațional. Lucrările la Școala Generală nr. 30 includ construirea a două noi corpuri de clădire cu 16 săli de clasă, precum și modernizarea școlii”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.


În cadrul contractului există două tipuri de lucrări: cele de modernizare ale celor 3 corpuri de clădire existente și cele de construire a două corpuri noi de clădire, corpurile D și E. Extinderile vor suplimenta suprafețele construite cu 3.255 mp, astfel că se vor obține în plus 6 săli de clasă și spațiile funcționale necesare la corpul D și 10 săli de clasă și spațiile funcționale necesare la corpul E.
Noile construcții vor oferi condiții mai bune pentru circa 100 de cadre didactice și personal nedidactic și pentru peste 2.000 de elevi, care vor fi repartizați astfel: în corpul A - 592 elevi, în corpul B - 881 elevi, în corpul D- 240 elevi, în corpul E- 300 elevi. Pentru corpul C numărul de locuri este: 50 la bazinul de înot, 70 la sala de sport, 200 la sala multifuncţională.
Proiectul este co-finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 - Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare. Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
Lucrările vor fi executate de Asocierea S.C. T.T. & co Solaria Grup S.R.L. – lider asociere și S.C. Euras S.R.L. - asociat. Valoarea contractului este de 17.107.504,71 lei fără T.V.A., iar valoarea totală a proiectului este de 24.832.644.03 lei cu T.V.A.. Durata de execuție a lucrării a fost stabilită la 24 de luni.

Cornel S.
Foto: www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-nr-30-Timisoara